ÅRETS DELTAGARE

Här kommer en lista med årets deltagare att presenteras när vi närmar oss. Alla konstnärer som brukar medverka finns på sidan ALLA KONSTNÄRER.