DET HÄNDE 2013

VEM VANN VAD?    FRÅGOR?    BILDER?    SE LÄNGRE NED PÅ SIDAN.

RÄTT SVAR MARKERAT I FET TEXT.

 1. Vad kallas den teknik som grafikern vanligtvis använder för att få olika gråa toner på en etsning?
  1 – xylografi
  X – tarlatan
  2 – akvatint
 2. Är den här skålen ….
  1 – gjuten
  X – drejad
  2 – kavlad
 3. Vilken titel har den som tillverkar damhattar?
  1 – modist
  X – hattmakare
  2 – hattsömmerska
 4. Man talar ibland om gammalt silver och ny silver. Men vad är nysilver?
  1 – silver som är framntaget efter 1918
  X – en legering av koppar och nickel
  2 – en legering av silver och mässing
 5. Vem målade bilden?
  1 – Georges Braque
  X – Pablo Picasso
  2 – Gösta Adrian Nilsson
 6. Vad kallas föremålet?
  1 – stenklossar
  X – sättpelare
  2 – stödfot
 7. Detta är ett verktyg som används av japanska smeder för att avverka metall – likt en fil. Vad heter verktyget?
  1 – tsuchi
  x – ro
  2 – sen
 8. Vad kallas den som är ansvarig för en konstutställning i större sammanhang?
  1 – kurator
  X – konstapel
  2 – kommissarie
 9. Vad är hyperfokalavstånd?
  1 – Metod för att få skärpa i bilden från så nära kameran som möjligt och ända till horisonten.
  X – von Platens metod att mäta höjdskillnaden mellan två avlägsna slussportar med hjälp av två kraftiga linser.
  2 – Avståndet mellan kamerans och objektivets längsta punkt.

 

PLACERING    VINNARE                      VINST FRÅN

 

 1. Gunilla Malmqvist __________ nr.6 Wallman
 2. Annika Brinkebade __________ nr.11 Bergström
 3. Lennart Flodström __________ nr.2 Larsson
 4. Ewa Johansson __________ nr.8 Beve
 5. Jan Nilsson __________ nr.5 Kåge
 6. Marianne Söderman __________ nr.7 Henriksson
 7. Carina Johansson __________ nr.9 Ekervik
 8. Peder Johansson __________ nr.4 Fredin
 9. Börje Ulberstad __________ nr.12 Ericson
 10. Pernilla Lindström __________ nr.3 Malm
 11. Pontus Lysander __________ nr.15 Söderlund
 12. Lisbet Olsson __________ nr.13 Neander
 13. Jenny Lindström __________ nr.10 Rydberg
 14. Tomas Nilsson __________ nr.1 Carstens
 15. Britt-Marie Karlsson __________ nr.14 SFF

Stort GRATTIS till alla vinnare!
Nu några bilder från kvällen.

Och dom flesta av promenadens vinster.